ACCIÓ ha obert una nova convocatòria NUCLIS internacionals

Agència per a la competitivitat de l'empresaEls ajuts NUCLIS internacionals d’ACCIÓ es destinen a desenvolupar projectes d’R+D d’alt impacte al territori i amb abast internacional, en col·laboració entre empreses de Catalunya i entitats internacionals.

Poden ser beneficiàries dels ajuts les empreses amb ànim de lucre i establiment operatiu a Catalunya, amb com a mínim un any d’existència a data de la sol·licitud de l’ajut. Les bases dels ajuts detallen els requisits addicionals per poder-s’hi presentar. Els centres TECNIO, com a agents del sistema d’R+D+I, podran participar en el projecte com a subcontractats, sempre que realitzin tasques necessàries per al desenvolupament del projecte.

Hi ha tres tipologies de Nuclis d’R+D Internacionals:

  • Programes unilaterals: Projectes col·laboratius en tots els àmbits tecnològics entre empreses catalanes i entitats d’algun dels països o regions estratègics (Xile, Israel, França, Corea del Sud, Canadà, Cuba, Regne Unit, Xina, etc.).
  • Programes bilaterals: Projectes col·laboratius en tots els àmbits tecnològics entre empreses catalanes i empreses o entitats d’Alemanya, Israel o Xile. Caldrà tenir vigent un conveni de col·laboració entre totes les empreses participants.
  • Programes sectorials ERA-net: Projectes col·laboratius sectorials, entre empreses catalanes i entitats internacionals a través del projecte MANUNET III per a sistemes de manufactura avançada; i el projecte Electric Mobility Europe per a la integració de la mobilitat elèctrica en els sistemes de transports.

La despesa subvencionable mínima ha de ser de 150.000 euros. Cap de les entitats beneficiàries, països o regions podrà participar en més del 70% de la despesa subvencionable del projecte.

Seran subvencionables despeses directament imputables al desenvolupament del projecte (personal contractat, subcontractacions o col·laboracions externes, equipament i instrumental, gestió del projecte, etc.).

Pel que fa a la memòria de sol·licitud, es recomana una extensió màxima de 50 pàgines, amb un cos de lletra mínim de 10. Haurà d’incloure com a mínim els apartats definits a les bases dels ajuts (descripció del sol·licitant i l’agrupació, descripció del projecte, estructura de gestió, recursos i despeses proposades, impacte). Les bases reguladores descriuen tots els aspectes que es valoraran en la selecció de les propostes finançades.

Els terminis de presentació de sol·licituds finalitzen els dies següents:

  • Programes unilaterals: 6 de setembre de 2018
  • Programes bilaterals: 6 de setembre de 2018
  • Programes sectorials ERA-net: 19 de juliol de 2018

+info: ACCIÓ, Electric Mobility Europe, MANUNET III

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_accio_10.gif