OLINNPIA, una iniciativa per identificar tecnologies sanitàries aplicables en esport

Fundación para la Innovación y la Prospectiva en Salud en EspañaLa Fundació per a la Innovació i la prospectiva en salut a Espanya (FIPSE) en col·laboració amb el Consell Superior d’Esports, obre una nova edició d’OLINNPIA, amb l’objectiu de promoure la transferència tecnològica en el sector de l’esport.

La iniciativa pretén identificar tecnologies sanitàries de potencial aplicació al sector de l’esport i recolzar el personal investigador en les fases de valorització i transferència de tecnologia.

Pot presentar-se a la convocatòria el personal investigador del sector biosanitari que disposi d’una tecnologia sanitària. Els avaluadors es posaran directament en contacte amb les persones sol·licitants per conèixer el grau de maduresa de les tecnologies que es presentin i llurs àmbits d’aplicació i fer-ne l’anàlisi necessària per a la seva transferència al sector productiu.

+info: FIPSE

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_FIPSE.jpg