Ajuts a la contractació d’agents tecnològics locals – INNOTEC 2018

Agència per a la competitivitat de l'empresaACCIÓ ha obert una nova convocatòria d’ajuts INNOTEC, dirigits a finançar projectes d’R+D+I desenvolupats per PIME i microempreses establertes a Catalunya, amb l’ajut d’agents de tecnologia homologats, entre els quals hi ha els desenvolupadors de tecnologia públics acreditats TECNIO.

Els ajuts INNOTEC finançaran projectes de recerca industrial, desenvolupament experimental o innovació en procés, que es trobin en les fases 4 a 9 dins l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL).

Els ajuts INNOTEC preveuen 3 tipologies de projectes:

  1. Projectes individuals de recerca industrial i desenvolupament experimental: l’entitat beneficiària serà l’empresa, tot i que caldrà incloure la contractació o subcontractació de desenvolupadors de tecnologia TECNIO i/o altres desenvolupadors de tecnologia homologats, per un import mínim del 25% de la despesa subvencionable acceptada.
  2. Projectes d’R+D de col·laboració: hi hauran de participar almenys una PIME i un desenvolupador de tecnologia públic acreditat TECNIO.
  3. Projectes individuals d’innovació en matèria de processos: l’entitat beneficiària serà la PIME, que haurà de contractar algun agent de tecnologia homologat, entre els quals hi ha els desenvolupadors de tecnologia TECNIO.

Els projectes hauran de tenir una despesa subvencionable d’entre 25.000 i 100.000 euros, i una durada màxima de 2 anys a partir de la data de sol·licitud de l’ajut.

Es podrà finançar entre el 35% i el 70% del cost del projecte, essent finançables despeses de personal, col·laboracions externes, equipament i instrumental, i l’adquisició o llicència de patents.

+info: Ajuts INNOTEC 2018

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_accio_9.gif