Recordatori: Call for papers del Ramon Llull Journal of Applied Ethics

Càtedra EthosEl termini per rebre articles en anglès sobre ètica aplicada per al desè número del Ramon Llull Journal of Applied Ethics finalitzarà l’1 de juliol de 2018.

La revista publica articles d’investigació originals sobre qualsevol aspecte d’ètica aplicada, principalment ètica organitzativa, ètica de les professions, ètica empresarial, bioètica, ètica dels mitjans de comunicació, ètica de l’educació i responsabilitat social corporativa.

Els articles poden tractar sobre qualsevol dels següents temes:

  • Fonaments teòrics de les ètiques aplicades
  • Recerca empírica que mostri l’impacte que l’ètica aplicada té en el nivell global i en el local
  • Estudis de casos que explorin les diferents dimensions de la bioètica, l’ètica empresarial, l’ètica dels mitjans de comunicació i l’ètica de les organitzacions

La revista ha estat recentment acceptada per a la seva indexació a Scopus. Està indexada a CARHUS +, The Philsopher’s Index, Caspur, Dialnet, DOAJ, EBSCO Publishing’s Electronic Databases, Health & Wellness Research Center, Health Reference Center Academic, Hinari, Index Copernicus, OpenJGate, PrimoCentral, ProQuest, SCOLOAR, SIIC databases, Summon by Serial Solutions, Ulrich’s International Periodical Directory.

Es publica en paper (editorial Herder) i també en accés obert a Internet.

Instruccions per als autors

Els autors hauran d’enviar l’article complet en anglès, amb un resum d’unes 300 paraules i paraules clau a l’adreça electrònica mrosas@rectorat.url.edu. Convé incloure-hi una pàgina de presentació on s’enumerin el nom, el títol, la afiliació i hi aparegui la informació de contacte. Es suggereix una extensió d’entre 5.500 i 7.000 paraules. Es recomana emprar la font Times New Roman 12 i un espai interlinear d’1,5. Pel que fa a l’estil, convé seguir les indicacions de la revista Ethics.

+ info: Convocatòria, Accés a la revista

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_catedraethos_0.jpg