Propera convocatòria d’avaluació de l’activitat investigadora de l’AQU (Trams 2018)

AQUProperament s’obrirà al web de l’AQU la convocatòria 2018 d’avaluació de l’activitat investigadora per a Personal Docent i Investigador (Trams 2018).

Els investigadors i investigadores que vulguin presentar-se a la convocatòria, hauran de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de Doctor/a
  • Tenir una vinculació amb la universitat a temps complet o parcial (la vinculació a temps parcial ha de ser igual o superior a un 50% del temps complet)
  • Tenir antiguitat mínima a la Universitat d’un any
  • Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL

Recordem que aquesta convocatòria utilitza un nou sistema d’enviament del currículum abreujat. Així doncs, en primer lloc, caldrà enviar la sol·licitud des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT) i, posteriorment, l’investigador/a rebrà al seu correu electrònic un enllaç al formulari web per omplir el CV abreujat (que ja inclourà el número de tràmit i les dades de l’investigador/a).

Aquest formulari permetrà, via ORCID, carregar les aportacions dels investigadors de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el dilluns 18 de juny i tancarà el divendres 13 de juliol de 2018.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Duna Cunillera de l'Oficina de Recerca i Innovació (dcunillera@rectorat.url.edu) per gestionar part de la documentació requerida.

+info: Web de l’AQUCriteris específics per avaluar l’activitat investigadora

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_30.jpg