Premi a la innovació de la Fundació Alberto Elzaburu

Fundación Alberto ElzabutuLa Fundación Alberto Elzaburu convoca la 5a edició del seu premi a la innovació que té per objectiu l’impuls i el reconeixement de l’esforç de les persones joves emprenedores espanyoles que a través de l’explotació comercial de les seves invencions contribueixen al progrés de la societat.

Poden optar al premi les persones físiques de nacionalitat espanyola, menors de quaranta anys en el moment de finalitzar el termini de la convocatòria, que tinguin un projecte que reuneixi les següents condicions: 

  • Una recerca en qualsevol camp de la ciència i la tecnologia que hagi resultat amb l’obtenció de com a mínim una patent d’invenció on figuri el candidat o candidata a títol d’inventor.
  • La invenció haurà d’estar sent explotada comercialment a través d’una empresa participada pel candidat o candidats al premi o, com a mínim, tenir fets els preparatius per a fer-ho.

Es tindrà en consideració l’impacte del projecte en relació a la millora de la qualitat de vida de les persones, el creixement econòmic, la generació de llocs de treballs i la contribució al progrés de la societat, així com el reconeixement que la invenció i/o el projecte empresarial hagi pogut obtenir per qualsevol mitjà.

El premi té una dotació econòmica de 5.000 euros bruts.

El termini per presentar candidatures finalitza el 29 de juny de 2018.

+info: Bases

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_alberto_elzaburu_1.jpg