Oberta la convocatòria d’Indústria del Coneixement per a l’any 2018 (Llavor i Producte)

AGAUROberta una nova convocatòria del programa Indústria del Coneixement (modalitats Llavor i Producte), per tal d’afavorir la creació i la consolidació d'un ecosistema empresarial nou, d'alt valor afegit, basat en els resultats provinents dels diferents centres de generació de coneixement del sistema català de ciència i innovació.

Con en convocatòries anteriors, es contemplen dues modalitats:

Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu.

Els projectes finançats s’hauran de trobar a les fases 1 o 2 dins l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL).

Els equips de recerca participants hauran de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar. Hauran d’estar formats com a mínim per dues persones:

  • Científic responsable: ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa
  • Científic emprenedor: ha d’estar en fase predoctoral o postdoctoral.

Els equips de recerca participants només poden presentar una sol·licitud a aquesta modalitat.

Els projectes tindran una durada de sis mesos, i es poden iniciar en el termini de sis mesos des de l’endemà de la data d’acceptació. L’import de cada ajut llavor és d’una quantia fixa de 20.000 euros.

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció e prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya

Els projectes d’aquesta modalitat s’hauran de trobar en la fase de prova de concepte, corresponents a les fases 3 a 7 de l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL), i hauran de comprendre activitats que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres.

Els equips de recerca que es presentin han de disposar de persones que estiguin realment motivades pel canvi cultural que es proposa, i que han de liderar dins l’entitat. Hauran d’estar formats com a mínim per dues persones:

  • Científic responsable: persona líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic. Actuarà de responsable del projecte. Ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa.
  • Científic emprenedor: investigador jove, preferentment del mateix grup de recerca que el científic responsable. Ha d’estar familiaritzat amb la tecnologia o el coneixement, i ha d’identificar el projecte com una oportunitat de desenvolupament professional. Ha d’estar en fase predoctoral o postdoctoral.

Els projectes que es presentin hauran de tenir una durada màxima de 18 mesos comptats a partir de l’endemà de la data de resolució definitiva de concessió. L’import de cada ajut serà d’un màxim de 100.000 euros.

En ambdues modalitats, seran subvencionables aquelles despeses directament relacionades amb l’execució del projecte que s’hagin compromès en el període d’execució.

La sol·licitud, preferentment en llengua anglesa, s’haurà de presentar al Vicerectorat de Recerca i Innovació de la URL no més tard del 15 de juny de 2018.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a qualsevol de les dues modalitats d’aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Laia Ros (lros@rectorat.url.edu) abans de l’11 de juny de 2018.

+ info: Bases reguladores, Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_23.jpg