Beca Floquet de Neu per a la realització de projectes de recerca en primats 2018

Fundació Barcelona ZooLa Fundació Barcelona Zoo convoca un ajut destinat a projectes de recerca sobre els primats sobre qualsevol d’aquestes disciplines: conservació, ecologia, genètica, etologia, capacitats cognitives, reproducció, comunicació i benestar animal, tant en condicions de captivitat com en condicions de llibertat.

Podran optar a l’ajut els investigadors i investigadores que compleixin alguna de les següents condicions:

  1. Estar en possessió del títol de llicenciat, enginyer o equivalent.
  2. Estudiar l’últim curs de llicenciatura, enginyeria o equivalent.

La dotació econòmica de la beca consisteix en una contribució econòmica d’un màxim de 9.000 euros, que podrà ser destinada tant a les despeses del treball com als desplaçaments i dietes.

Juntament amb la documentació que s’explicita a les bases de la convocatòria, s’haurà de presentar l’acceptació formal del director o directora del treball, i conformitat de la institució a la que estigui adscrit o adscrita.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 3 de juny de 2018.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud s’ha de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Bases

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_bcn_zoo_1.png