Propera convocatòria d’acreditació de recerca i recerca avançada de l’AQU

AQUL’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) obrirà les convocatòries d’acreditació de recerca i recerca avançada.

Per a l’emissió de l’acreditació de recerca i l’acreditació de recerca avançada es valoraran els mèrits i l’experiència investigadora efectivament realitzats i acreditats fins a la data de tancament de la convocatòria a la qual es presenti la persona sol·licitant, d’acord amb els criteris publicats per les comissions específiques de la Comissió d’Avaluació de la Recerca al web d’AQU Catalunya.

Els apartats que s’avaluaran són els següents:

  1. Les publicacions de qualitat en revistes especialitzades, altres publicacions de caràcter científic o acadèmic i la transferència dels resultats de recerca.
  2. Els ajuts obtinguts per la persona sol·licitant, atorgats amb caràcter competitiu o com a compensació a la recerca d’alt nivell per organismes o institucions científiques.
  3. La direcció i la participació en activitats de recerca, innovació o desenvolupament, i la formació d’investigadors.
  4. Altres mèrits com ara:
  • L’obtenció de premis, mencions honorífiques o guardons a l’activitat investigadora
  • Els informes valoratius emesos per acadèmics de prestigi internacional reconegut
  • Les estades en centres de recerca
  • Altres mèrits de recerca rellevants

Les sol·licituds i la documentació s'hauran de presentar via telemàtica a través de L’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (OVT).

El termini de presentació de sol·licituds serà del 16 d’abril al 27 d’abril del 2018.

+info: Informació Acreditació de recercacriteris per l’emissió d’acreditació recercaInformació Acreditació recerca avançadacriteris per l’emissió d’acreditació recerca avançada.

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_aqu_28.jpg