Premis Fundació Banc Sabadell al reconeixement de la trajectòria investigadora 2018

Banc de SabadellLa Fundació Banc Sabadell convoca tres premis amb l’objectiu de reconèixer el treball del personal investigador espanyol en els camps de la recerca biomèdica i ciències de la salut, les ciències i l’enginyeria, i el coneixement econòmic, empresarial i social.

Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Biomèdica

Els candidats hauran de ser proposats per persones vinculades a universitats, hospitals o centres de recerca, i hauran de tenir nacionalitat espanyola (o que faci un mínim de tres anys que realitzen una tasca de recerca a Espanya) i un màxim de 42 anys (complerts el 2018).

La dotació del premi serà de 50.000 euros.

Les propostes, en format PDF, constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi el candidat/la candidata, el CV de la persona candidata i la documentació del treballs de recerca desenvolupats (màxim 10).

Premi Fundació Banc Sabadell a les Ciències i l’Enginyeria1

Les persones que optin al premi hauran de tenir una experiència de com a mínim 3 anys fent una tasca de recerca a Espanya i ser menors de 43 anys a 1 de gener de 2018. Hauran de ser proposades per persones vinculades a universitats, o centres de recerca.

La dotació econòmica del premi serà de 50.000 euros.

Les propostes, en format PDF, constaran d’una carta de presentació de la persona que proposi el candidat/la candidata, el CV de la persona candidata i la documentació del treballs de recerca desenvolupats (màxim 10).

1: Segons l’European Research Council, aquest àmbit inclou: Matemàtiques, Constituents fonamentals de la matèria, Física de la matèria condensada, Química Física i Química Analítica, Química sintètica i materials, Ciències de la Computació i Informàtica, Enginyeria de Sistemes i de la Comunicació, Enginyeries de Productes i de processos, Ciències de l’Univers i Ciències del sistema Terra.

Premi Fundació Banc Sabadell a la Recerca Econòmica

Els candidats podran ser proposats per investigadors/es, universitats, centres de recerca, fundacions, empreses o altres institucions tant nacionals com internacionals, i hauran d’haver nascut amb posterioritat al gener de 1978 i tenir nacionalitat espanyola.

La dotació del premi serà de 30.000 euros.

Les propostes s’hauran de presentar en castellà o anglès, acompanyades del CV de la persona candidata i tota la documentació complementària que es consideri oportuna.

Per als tres premis, caldrà enviar la documentació a través de l’aplicació informàtica del Banc Sabadell com a molt tard el 27 d’abril de 2018, en castellà o anglès.

+info: Web dels premis

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_banc_sabadell_3.jpg