Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullAnna Marquès Emo (FCRIB), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna:

  • Autora: Sra. Anna Marquès Emo
  • Director: Dr. Fernando de Felipe Allué
  • Títol: El productor ejecutivo en la industria española del cine, 2000-2010. Un oficio en transición
  • Data defensa: 24/01/2018
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/463095
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_54.png