Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullLaia Serra Sangüesa (FESTSPT), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés:

  • Autora: Sra. Laia Serra Sangüesa
  • Directora: Dra. M. Jesús Morata García
  • Títol: Model de Desenvolupament Cultural Comunitari a partir de l'anàlisi d'experiències internacionals i locals d'art comunitari
  • Data defensa: 25/01/2018
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/462073
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_50.png