Ajuts per a projectes de recerca en prevenció de riscos laborals

Fundación PreventLa Fundación Prevent convoca ajuts per a projectes de recerca en prevenció de riscos laborals, amb l’objectiu  de fomentar i impulsar la recerca en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals des del vessant científic i d'aplicació pràctica en la prevenció de riscos laborals.

El projectes han d’executar-se en el termini màxim de 12 mesos des de la data de resolució i han de ser d’àmbit nacional.

La dotació econòmica de cada ajut estarà compresa entre un mínim de 8.000 euros i un màxim de 12.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 d’abril de 2018.

+info: Web dels ajuts
 

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_prevent.jpg