La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nova edició dels Premios Rey Jaime I de recerca i emprenedoria

Fundación Premios Rey Jaime ILa Fundació Premios Rey Jaime I convoca una nova edició dels Premios Rey Jaime I en les modalitats de Recerca bàsica, Economia, Medicina clínica, Protecció del medi ambient, Noves tecnologies i Emprenedor.

Els premis Rey Jaime I es concedeixen a persones la labor de les quals ha estat altament significativa i consisteixen en un diploma, una medalla d’or i 100.000 euros, una part dels quals s’haurà de destinar a la recerca o a l’emprenedoria a Espanya.

Podrà ser candidata qualsevol persona que hagi desenvolupat la major part de la seva activitat professional a Espanya i que resideixi preferentment a Espanya. Podran ser proposats per investigadors, universitats, reials acadèmies, col·legis professionals, hospitals, empreses, associacions empresarials, escoles de negoci, fundacions o altres entitats.

Les persones candidates hauran de ser proposats per persones vinculades a les universitats, hospitals o centres de recerca a Espanya. La proposta de persones candidates s’haurà de fer a través de l’imprès normalitzat. Un cop rebuda la proposta, la fundació sol·licitarà al candidat la documentació necessària.

El premi té una dotació econòmica de 100.000 euros, amb el compromís de dedicar una part de l'import a la recerca o l'emprenedoria a Espanya.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de març de 2018.

Els Centres URL amb interès en presentar una candidatura s’hauran de posar en contacte amb l’Oficina de Recerca i Innovació (vicerectorat.recerca@url.edu) el més aviat possible per tal de gestionar la presentació de la documentació.

+info: Bases i documentació

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_premiosreyjaimeI_0.jpg