Recordatori: Convocatòria “Visiting Scholar Program” ACM

Aristos Campus MundusLa primera convocatòria del Programa Visiting Scholar Program Aristos Campus Mundus romandrà oberta fins el dia 18 de març de 2018. La convocatòria té com a finalitat la promoció de la internacionalització dels grups de recerca ACM i dels programes docents conjunts ACM.

Aquests ajuts tenen per objectiu el foment de la col·laboració entre el professorat i el personal investigador del Boston College, la Georgetown University o la Fordham University i els centres i grups de recerca reconeguts ACM, afavorint les estades de curta i llarga durada (fins a un màxim d’un curs acadèmic).

Poden beneficiar-se d’aquest ajut els grups de recerca reconeguts ACM que estiguin col·laborant a nivell nacional, i els programes acadèmics conjunts de les universitats ACM.

Els projectes per als quals es sol·licitin aquests ajuts han d’emmarcar-se en alguna de les Àrees d’Especialització o Focus Areas (FA) de l’ACM:

  • Innovació social i canvi social
  • Management i responsabilitat social
  • Educació: innovació, competències i valors
  • Salut i biociències
  • Energia i sostenibilitat

La presentació de les sol·licituds es farà en format electrònic amb confirmació de lliurament, a la Secretaria d’ACM (convocatorias@aristoscampusmundus.net).

+info: Convocatòria al web d’Aristos Campus Mundus

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: