Resolució dels Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora per al 2n quadrimestre del curs 2017-18

Universitat Ramon LlullEl dijous 11 de gener de 2018 es va fer pública la resolució dels Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI per al 2n quadrimestre del curs 2017-18.

Enguany s’ha concedit un ajut a 30 investigadors i investigadores per un import total de 285.337 euros. Així, les persones beneficiàries dels ajuts podran augmentar les seves hores de dedicació activitats de recerca, la qual cosa equivaldrà a haver incorporat 10,6 EDP de dedicació a la recerca durant el 2n quadrimestre d’aquest curs.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 24 de gener de 2018. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut. Es podran presentar al·legacions contra la resolució fins el dia 19 de gener de 2018.

Es recorda que, segons estableix l’article dotzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades com a molt tard el 25 de setembre de 2018, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Així mateix, atès que aquests ajuts es financen a través de la subvenció que la Universitat Ramon Llull ha rebut l’any 2017 de l’Obra Social “la Caixa”, a través del conveni entre la Generalitat de Catalunya i la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona “la Caixa”, totes les publicacions, ponències, cursos, comunicacions i actes de difusió en general que es derivin de l’activitat finançada per aquests ajuts hauran d’incloure la menció “La recerca que ha conduït a aquests resultats ha estat realitzada mitjançant fons procedents de l’Obra Social “la Caixa””.

Amb el suport de

+info: Resolució

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_44.png