Oberta la convocatòria Beatriu de Pinós 2017, que promou la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia

AGAURL’AGAUR ha publicat la convocatòria que permetrà incorporar 60 investigadors postdoctorals a les universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya, per a que desenvolupin un projecte de recerca.

Els contractes objecte d’aquest ajut tindran una durada de 2 anys (prorrogables 1 any més). L’import per ajut és de 86.000 euros (retribució i quota patronal de Seguretat Social). A més, s’ofereix un ajut complementari de 6.000 euros adreçat a finançar activitats que permetin desenvolupar el projecte de recerca objecte de la subvenció.

Per gaudir d’aquest ajut, els sol·licitants han d’haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de desembre de 2015, o bé entre l’1 de gener del 2008 i el 31 de desembre de 2015, per certs supòsits establerts a la convocatòria (baixes maternals o paternals, malalties greus, càrrec de persones amb dependència).

També es demana que en el moment d’incorporar-se a l’entitat receptora, el personal sol·licitant tingui un mínim de 2 anys d’experiència postdoctoral fora d’Espanya, i que no hagi residit o treballat a Espanya més de 12 mesos en els tres anys anteriors a la data de presentació de sol·licituds.

Cal tenir en compte que una persona candidata i un investigador responsable només poden constar com a tals en una sola sol·licitud. L’esmentada sol·licitud, serà formalitzada per l’investigador responsable, i serà presentada a través de l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya) abans del 28 de febrer de 2018.

Abans de formalitzar la sol·licitud, les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), per gestionar l’autorització del Centre al qual es vol incorporar la persona interessada.

Cas que el projecte tingui implicacions ètiques, es recomana presentar la petició de dictamen al Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL (CER-URL).

+info: Bases, Convocatòria, Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat de Catalunya, Informació CER-URL

 

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_21.jpg