Convocatòria URL sexennis CNEAI

Universitat Ramon LlullPublicada la resolució rectoral URL/R1500/2017 de convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad Investigadora (CNEAI). 

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques i publicats al BOE en dues resolucions: d’una banda, la resolució del 16 de desembre de convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la (CNEAI); i de l’altra, la resolució del 23 de novembre de publicació dels criteris d’avaluació que s’aplicaran per a dites avaluacions de l’activitat investigadora.

El PDI de la URL interessat en presentar-se a la present convocatòria de sexennis, haurà de complir els requisits següents a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  • Possessió del títol de doctor/a.
  • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial, sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  • Antiguitat mínima a la URL d’un any.

Les persones interessades en presentar-s’hi caldrà que emplenin la sol·licitud via l’aplicació telemàtica de la CNEAI, imprimeixin i signin la sol·licitud i l’entreguin en paper i per duplicat al registre de la Universitat.

El termini de presentació de la sol·licitud al registre de la Universitat finalitza el 31 de gener de 2018.

A la sol·licitud, via l’aplicació telemàtica, s’haurà d’annexar el CV abreujat, el CV complet i el full de serveis prestats a la URL, així com els certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’haurien de posar en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

Es recomana sol·licitar el full de serveis prestats abans del 22 de gener de 2018.

+info: Resolució rectoralGuia del sol·licitantAplicació telemàtica de la CNEAI, Criteris d’avaluació sexennis

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: