Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau (R-ICIP 2017-2018)

AGAUROberta la convocatòria per a la realització de treballs de recerca originals i inèdits en l’àmbit de la pau, que permetin l’obtenció de nous resultats en el camp teòric o l’aplicació pràctica de solucions idònies per augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió de conflictes.

Els treballs de recerca objecte d'aquests ajuts han de versar explícitament i de forma substantiva i no circumstancial, sobre algun dels àmbits de recerca següents:

  1. Empreses i drets humans
  2. Construcció de la pau i convivència ens escenaris de post-violència
  3. Pau i seguretat en les polítiques públiques
  4. Violències no estrictament polítiques

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim de 12 mesos, comptats a partir de data de notificació de la resolució de concessió de l’ajut. Els equips de recerca han de constar d’un mínim de quatre investigadors, dos dels quals han de ser doctors/es a temps complet.

L'import per ajut serà d'entre 2.500 euros i 6.000 euros, i el termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 29 de gener de 2018.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: ConvocatòriaBases, Formulari de sol·licitudAnnex sol·licitudPla pluriennal ICIP 2015-2018

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_20.jpg