Nova convocatòria d’ajuts NUCLIS

Agència per a la competitivitat de l'empresaACCIÓ ha obert una nova convocatòria d’ajuts NUCLIS, destinats a incentivar l’R+D a les empreses catalanes. Els desenvolupadors de tecnologia amb segell TECNIO poden accedir a aquests ajuts com a subcontractats.

Els ajuts pretenen finançar projectes d’R+D orientats a l’obtenció de nous productes i processos, arribant a la fase prototip (projectes amb TRL3 a TRL8), amb un component tecnològic important i un impacte rellevant. Podran ser beneficiàries dels ajuts aquelles empreses que tinguin establiment operatiu a Catalunya i que tinguin com a mínim un any de vida en el moment de la sol·licitud, entre d’altres requisits.

Es consideren 2 tipologies de projectes:

 • Projectes locals:
  • Individuals (1 empresa), amb un pressupost mínim de 200.000 euros
  • Col·laboratius (consorci de 2 o més empreses), amb un pressupost mínim de 500.000 euros
 • Projectes internacionals: desenvolupats per una empresa catalana i un soci estranger, amb un pressupost mínim subvencionable de 150.000 euros

Els projectes s’hauran d’iniciar a partir de la data de presentació de la sol·licitud i podran tenir una durada màxima de dos anys i mig.

Es consideren subvencionables:

 • Despeses de personal contractat o de nova contractació
 • Despeses de subcontractacions i col·laboracions externes (fins a un màxim del 50% del total del pressupost). Podran actuar com a subcontractats els desenvolupadors de tecnologia públics amb segell TECNIO
 • Adquisició d’equipaments i instrumental
 • Altres despeses vinculades directament a les activitats del projecte
 • Despeses de gestió, fins a un màxim de 8.000 euros, per als projectes col·laboratius i per a les empreses coordinadores
 • Despeses indirectes, a les quals es podrà imputar un 15% de les despeses directes

La intensitat de l’ajut podrà oscil·lar entre el 25% i el 50% del pressupost sol·licitat, en funció de les activitats i la dimensió de l’empresa.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza l’1 de març de 2018.

+info: ACCIÓ

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_accio_6.gif