Ajuts de “la Caixa” per estudis de doctorat en universitats o centres de recerca espanyols per l’any 2018

Obra Social "la Caixa"Oberta la convocatòria de 20 ajuts de l'Obra Social "la Caixa” per realitzar la tesi doctoral en una universitat espanyola.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Estar en disposició d’iniciar un programa de doctorat. Les persones candidates hauran d’acreditar que la data a partir de la qual poden començar estudis de doctorat queda compresa entre l’1 de gener de 2013 i el 31 de juliol de 2018.
  • No estar ni haver estat matriculat amb anterioritat als estudis de doctorat sol·licitats.
  • Presentar un certificat oficial d’anglès (First (A o B), Advance, Proficiency, IELTS (6.5), TOEFL (83), PAI (B2.2). El certificat es pot presentar fins el 13 de març de 2018.

Els contractes tenen una durada màxima de 3 anys (primer un any i seguidament dues renovacions si es supera favorablement l’informe anual de seguiment).

La dotació total de la beca és de 115.500 euros per a tres anys de durada màxima. Aquesta quantitat inclou la remuneració del becari, les quotes de la Seguretat Social en les quals hagi d’incórrer la universitat i una dotació addicional, cada any, per a despeses complementàries com: l’import de la matrícula, mobilitat, complements de formació, llibres, programes informàtics, subscripcions, inscripció a ponències o viatges i assegurances.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 de febrer de 2018 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una candidatura per a la URL es poden posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació per a resoldre qualsevol dubte de la convocatòria.

+info: Bases, Sol·licitud i Dates clau

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_8.jpg