Ajuts de Recursos Humans del MEIC. Ramon y Cajal (2a Part)

Ministerio de Economía, Industria y CompetitividadCom a continuació de la notícia publicada en el Butlletí anterior, entrem en el detall de la convocatòria Ramon y Cajal .

Aquest ajut finança la incorporació d’investigadors nacionals i estrangers que hagin obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2007 i el 31/12/2014. Per poder optar a aquest ajut, s’ha d’haver realitzat mobilitat durant 24 mesos essent doctor/a abans d’arribar a l’acord d’incorporació, o haver obtingut el títol de doctor/a a l’estranger.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 5 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 31.600 euros. També es preveuen 40.000 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca i un ajut de 100.000 euros per crear un lloc de treball permanent (a partir del 4art any de contracte).

El personal investigador interessat en presentar la seva candidatura ho ha de fer a través de la seu electrònica del MEIC. El termini de presentació començarà el 14 de desembre de 2017 i finalitzarà el 16 de gener de 2018 a les 15.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper dimarts 9 de gener de 2018.

Els centres de la URL que presentin una sol·licitud a aquesta convocatòria podran optar també als Ajuts a projectes tractors de fons de recerca 2016, en la Modalitat B, per millorar les condicions del contracte que s’ofereixi a la persona candidata.

+ info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: