Ajuts de Recursos Humans del MEIC. Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación (3a Part)

Ministerio de Economía, Industria y CompetitividadCom a continuació de la notícia publicada al Butlletí anterior, avui entrem en el detall de les convocatòries Juan de la Cierva Formación i Juan de la Cierva Incorporación.

Es recorda que els centres de la URL que presentin una sol·licitud a aquesta convocatòria podran optar també als Ajuts a projectes tractors de fons de recerca 2016, en la Modalitat B, per millorar les condicions del contracte que s’ofereixi a la persona candidata.

Ajut Juan de la Cierva Formación

Finança la incorporació de joves doctors que hagin realitzat el doctorat fora de la universitat d’incorporació, i hagin obtingut el títol entre l’01/01/2016 i el 31/12/2017

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes per a personal investigador, de 2 anys de durada, amb una retribució anual mínima 21.500 euros.

Les persones interessades en sol·licitar l’ajut ho han de tramitar a través de la seu electrònica del MEIC, abans de l’11 de gener de 2018 a les 15.00.

Posteriorment, presentaran el formulari generat degudament signat, abans del 17 de gener de 2018, al Rectorat del URL.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del proper 30 de gener de 2017.

Ajut Juan de la Cierva Incorporación

Finança la incorporació de joves doctors, que han obtingut el títol de doctor/a entre l’01/01/2013 i l’01/12/2015. Si ha fet el doctorat a la URL, per poder optar a aquest ajut s’ha d'haver realitzat una estada postdoctoral a una altra universitat durant 12 mesos.

La finalitat de la convocatòria és la formalització de contractes, de 2 anys de durada, amb una retribució anual mínima de 25.000 euros. També es preveuen 6.000 euros de finançament addicional per a l’execució de la recerca.

Els investigadors interessats en presentar una sol·licitud ho hauran de fer a través de la seu electrònica del MEIC abans del 10 de gener de 2018 a les 15.00.

Posteriorment, presentaran el formulari generat degudament signat, abans del 9 de gener de 2018, al Rectorat del URL.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació, no més tard del 26 de gener de 2017.

+ info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: