Premi Josep Castells

Real Sociedad Española de QuímicaLa secció catalana de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) convoca la cinquena edició del premi Josep Castells per a estudiants de doctorat de les universitats catalanes.

El premi està dirigit a incentivar, reconèixer i distingir la excel·lència científica del treball desenvolupat durant la tesis doctoral.

Es concediran dos premis consistents en un Diploma acreditatiu i en un premi en metàl·lic de 500 euros. El premi comporta també la obligació d’impartir una presentació oral de 15 min en una universitat o centre de recerca de Catalunya, que precedirà la conferència del premiat amb el Premi Marcial Moreno-Mañas del mateix any.

Per poder optar al premi, s’ha de ser estudiant de doctorat d’una universitat catalana, desenvolupar una tesi doctoral en l’àmbit de la química, i aquesta ha de ser defensada durant l’any 2017. S’ha de tenir un mínim d’antiguitat d’un any com a membre de la RSEQ a data de finalització del termini de presentació de candidatures.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 22 de desembre de 2017.

+info: Convocatòria, Model CV

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_RSEQ_1.jpg