Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullJosé Luis Barrera Llorca (ESADE Dret), ha defensat la seva tesi doctoral.

 

Facultat de Dret ESADE:

  • Autor: Sr. José Luis Barrera Llorca
  • Director: Dr. Sergio Llebaría Samper
  • Títol: La renuncia preventiva a la facultad resolutoria en Derecho Civil Español
  • Data defensa: 21/09/2017
  • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/432787
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_35.png