Millora qualitativa de les dades al GREC i al Portal de Recerca de Catalunya (PRC)

Consorci de Serveis Universitaris de CatalunyaLa millora qualitativa de les dades de l’activitat investigadora del PDI al GREC és un pas important per garantir el màxim rendiment d’aquesta eina, així com per facilitar una major visibilitat de l’activitat del PDI de la URL al Portal de Recerca de Catalunya.

Algunes recomanacions en aquest sentit són les següents:

  1. Tenir l’ORCID (https://orcid.org/) introduït al GREC.
  2. Tenir el departament i el correu electrònic ben especificats. No convé tenir assignat el departament “sense especificar”. Podeu comprovar aquestes dades en el subapartat “Modifica altres dades” dins l’apartat “Dades Generals” del GREC.
  3. Comprovar els DOI de les publicacions (https://www.doi.org/) . El DOI s’expressa de la següent manera: 10.XXXX/XXXXX . No s’ha de posar http:// ni www.
  4. Detallar al màxim possible les dates de les publicacions, si és possible, incloent-hi dia i mes.
  5. Introduir i comprovar l’enllaç de les tesis doctorals (https://www.handle.net/). Aquest enllaç, que el podem trobar a través del TdX, s’expressa de la següent manera: http://hdl.handle.net/XXXXX/XXXXXX
  6. Comprovar l’estil tipogràfic dels registres que teniu al GREC. Procureu utilitzar un únic estil (només majúscules a les paraules principals d’un article, no utilitzar negreta o cursiva, etc).
  7. Comprovar que l’ordre dels autors de les publicacions realitzades és el correcte.
  8. Tenir el CV actualitzat. Haver tramès les dades del vostre CV a la base de dades institucional.

Per més informació, podeu posar-vos en contacte amb la Sra. Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_csuc_4.png