Convocatòria de premis per a tesis doctorals finalitzades

Miniterio de Hacienda y Administraciones PúblicasEl Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques convoca dos premis per a tesis doctorals finalitzades (2 per l’edició del Premi de 2016 i 2 per l’edició del Premi de 2017), en l’àmbit de les línies d’investigació de l’Institut d’Estudis Fiscals.

Els premis, que tenen una dotació de 4.500 euros cadascun, són:

  • 2 Premis «Fernando Sainz de Bujanda» per a tesis doctorals realitzades sobre matèries de dret financer i tributari (un per l’edició de 2016 i un per l’edició de 2017).
  • 2 Premis «José Barea Tejeiro» per a tesis doctorals realitzades sobre matèries d’economia pública (un per l’edició de 2016 i un per l’edició de 2017).

Els requisits per optar a la convocatòria són:

  • Per les edicions dels premis de 2016: la tesi ha d’haver estat defensada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2015.
  • Per les edicions dels premis de 2017: la tesi ha d’haver estat defensada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2016.
  • La tesi ha d’estar escrita en espanyol i, en cas contrari, adjuntar-ne una traducció a l’espanyol.
  • La tesi ha de ser inèdita i no haver estat premiada amb anterioritat.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza l’11 d’octubre de 2017.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_minis_hisenda_0.png