Ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació 2017

Fundación Española Para la Ciencia y la TecnologíaLa Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) ha obert la convocatòria d’ajuts per al foment de la cultura científica, tecnològica i de la innovació de la societat, per l’any 2017.

Aquests ajuts financen accions de divulgació i comunicació de la ciència. En aquesta convocatòria es prioritzaran aquells projectes sobre educació i vocacions científiques de nenes i joves, divulgació de treballs i resultats de la recerca realitzada per investigadores i tecnòlogues espanyoles, especialment d'aquelles àrees on la seva representació és molt baixa. Dins el marc del VIII Centenari de la Universitat de Salamanca la present convocatòria també prioritzarà els projectes que es realitzin en aquest entorn de divulgació científica i que s'ajustin als objectius.

La convocatòria s’estructura en tres línies d’actuació principals, que a la vegada es divideixen en diferents modalitats:

Línia Actuació 1:  Cultura científica, tecnològica i de la innovació

Línia Actuació 2:  Educació i vocacions científiques

Línia Actuació 3: Xarxes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació

        Modalitat 3.1:  Xarxa d’Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC+i)

        Modalitat 3.2:  Xarxa de Museus de Ciència i Tecnologia      

Els projectes que resultin aprovats i finançats hauran de ser executats entre l'1 de gener de 2018 i el 31 de març de 2019.

Les sol·licituds s'han d'omplir telemàticament, mitjançant l'aplicació informàtica disponible a www.convocatoria.fecyt.es. Per accedir al sistema electrònic de participació caldrà prèviament donar-se d'alta en el Registre de Sol·licitants de la FECYT.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 2 de novembre de 2017.

Les persones interessades han de contactar amb l’Anna Caellas de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (acaellas@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per tramitar la sol·licitud.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fecyt2016_1.png