Recordatori: Ajuts per projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017)

AGAURSegueix obert, fins al 19 de setembre de 2017, el termini de presentació de sol·licituds als ajuts per a projectes de recerca en matèria de diversitat religiosa 2017 (RELIG 2017).

Els projectes hauran de permetre obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en algun dels àmbits de recerca següents:

  1. Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
  2. Diàleg interreligiós, diàleg entre una determinada fe i la cultura catalana i occidental actual i/o diàleg entre ateisme o agnosticisme i religió o fe.
  3. Religió i mitjans de comunicació.
  4. Gestió pública de la diversitat religiosa.
  5. El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
  6. Religió, democràcia i actitud davant les minories.
  7. Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b) i c).

Els equips de recerca han d’estar constituïts per un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors o doctores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 9.000 euros.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Sol·licitar l’ajut

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_15.jpg