Beques Junior Leader “la Caixa” – retaining per a investigadors postdoctorals en universitats i centres de recerca espanyols

Obra Social "la Caixa"La Fundació l’Obra Social “la Caixa” convoca 10 beques postdoctorals per a la contractació d’investigadors/es que duran a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones de qualsevol nacionalitat, que compleixin els següents requisits:

  • Haver obtingut el títol de doctor/a entre el 2 d’octubre de 2011 i el 2 d’octubre de de 2014.
  • Haver residit, estudiat o treballat a Espanya durant més de 12 mesos en els darrers 3 anys. Les estades curtes i vacances no es tindran en compte.
  • Disposar d’un certificat oficial d’anglès (First (A o B), Advance, Proficiency, IELTS (6.5), TOEFL (83), PAI (B2.2). El certificat es pot presentar fins el 16 d’octubre de 2017. Estan exemptes les persones que tinguin la nacionalitat dels països establerts a la convocatòria i que hagin cursat el grau, postgrau o recerca doctoral o postdoctoral de mínim 2 anys, a algun dels països establerts a la convocatòria.
  • Disposar d’almenys 3 cartes de referència de professors universitaris o de persones rellevants en l’àmbit acadèmic o professional,

Els contractes tenen una durada màxima de 3 anys (primer un any i seguidament dues renovacions si es supera favorablement l’informe anual de seguiment).

Segons l’excel·lència, l’experiència i el currículum de l’investigador/a, s’atorgarà un salari mínim i màxim d’entre 38.461,54 i 42.307,69 euros anuals. Aquesta quantitat inclou la remuneració del becari, les quotes de la Seguretat Social en les quals hagi d’incórrer la universitat i una dotació addicional, cada any, per a despeses complementàries com: adquisició i manteniment d’equipament científic i material fungible, despeses de viatges i dietes, congressos, gestió de drets de propietat industrial i intel·lectual, etc.

També es contemplen ajudes familiars mensuals per fills dependents de l’investigador/a i un ajut mensual de mobilitat entre la residència habitual i el centre de treball.

El termini per presentar sol·licituds finalitza el 2 d’octubre de 2017 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una candidatura per a la URL es poden posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació per a resoldre qualsevol dubte de la convocatòria.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_5.jpg