5 idees per a comunicar millor la ciència

Comissió EuropeaEURAXESS Europa ha publicat l’article Five ideas for better communicating your science, que conté 5 idees innovadores per a una comunicació científica més eficient.

Explicades d’una manera planera, l’article posa èmfasi en les cinc idees següents:

  1. Pensar en l'audiència.
  2. No educar sinó comprometre.
  3. Ser personal i donar a l'audiència un contingut que puguin utilitzar en un sopar.
  4. Fer una breu presentació com si fos un producte.
  5. Sortir de la zona de confort.

+ info: Five ideas for better communicating your science, EU Guide to Science Communication

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_com_europea_0.png