Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullOriol Planas Marquès (IQS SE), Irene Maria Cussó Parcerisas (FPCEEB), Isabel Fernández Prieto (FPCEEB), Silvia Barnet Lopez (FPCEEB), Liliana Catalina Hernández Luquín (IQS SM), Javier Capapé Aguilar (ESADE ADE), Susana Salvador Iborra (ESADE ADE), Melissa Jo Lee (ESADE ADE), han defensat la seva tesi doctoral.

IQS School of Engineering:

 • Autor: Sr. Oriol Planas Marquès
 • Director: Dr. Santiago Nonell Marrugat
 • Títol: Novel approaches to singlet oxygen photosensitization in the nano- and bio-era
 • Data defensa: 14/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404841

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Irene Maria Cussó Parcerisas
 • Director: Dr. Jordi Riera Romaní
 • Títol: Una nova aproximació a la pobresa infantil. Aplicació de l'indicador europeu "reference budgets" a Catalunya per a àrees densament poblades
 • Data defensa: 14/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404842

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Isabel Fernández Prieto
 • Directora: Dra. Maria Giné Garriga
 • Codirectora: Dra. Olga Canet Vélez
 • Títol: Activitat física i condició física en adolescents: percepcions, barreres i motivacions. Estudi quantitatiu i qualitatiu
 • Data defensa: 18/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404839

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Silvia Barnet Lopez
 • Directora: Dra. Myriam Guerra Balic
 • Codirectora: Dra. Susana Pérez Testor
 • Títol: Implementación de un programa de danza para personas con Discapacidad Intelectual: Repercusiones en su Bienestar Emocional
 • Data defensa: 19/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404840

IQS School of Management:

 • Autora: Sra. Liliana Catalina Hernández Luquín
 • Directora: Dra. Marta Tena León
 • Títol: Un análisis de las variables psicoculturales y su influencia relativa en la actitud hacia un consumo responsable en México
 • Data defensa: 20/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404966

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

 • Autor: Sr. Javier Capapé Aguilar
 • Directora: Dra. Ruth Aguilera Vaqués
 • Codirector: Dr. Javier Santiso Guimaras
 • Tutora: Dra. Vicenta Sierra Olivera
 • Títol: Sovereign Wealth Funds: Strategic Governance and Responsible Ownership
 • Data defensa: 20/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404967

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

 • Autora: Sra. Susana Salvador Iborra
 • Director: Dr. Angel Saz Carranza
 • Títol: Holding the Stick at Both Ends: The Design of Network Administrative Organizations
 • Data defensa: 25/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404968

Escola Superior d'Administració i Direcció d'Empreses ESADE:

 • Autora: Sra. Melissa Jo Lee
 • Director: Dr. Esteve Almirall Mezquita
 • Títol: Open Strategies for Innovation in the Public Sector: Challenges and Opportunities
 • Data defensa: 28/07/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/404969

 

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_29.png