Ajuts per projectes de recerca en l'àmbit de la diversitat religiosa (RELIG 2017)

AGAUREl Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, a través de l'AGAUR, ha publicat la convocatòria d’ajuts per a projectes de recerca en matèria de diversitat religiosa per al 2017 (RELIG 2017).

Els projectes hauran de permetre obtenir resultats científics i propostes d'intervenció aplicables en algun dels àmbits de recerca següents:

  1. Participació de les comunitats religioses en una cultura pública comuna.
  2. Diàleg interreligiós, diàleg entre una determinada fe i la cultura catalana i occidental actual i/o diàleg entre ateisme o agnosticisme i religió o fe.
  3. Religió i mitjans de comunicació.
  4. Gestió pública de la diversitat religiosa.
  5. El dret a la llibertat religiosa: ciutadania, convivència i pluralisme.
  6. Religió, democràcia i actitud davant les minories.
  7. Religió i joves.

Són prioritaris els projectes relacionats amb els apartats a), b) i c).

Els equips de recerca han d’estar constituïts per un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors o doctores, de les quals, com a mínim dues han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 9.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds comença el 28 d’agost i finalitza el 19 de setembre de 2017 i aquestes s’han de tramitar a través de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Sol·licitar l’ajut (disponible properament)

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: