Publicada la convocatòria dels ajuts Europa Redes y Gestores 2017 en el marc del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel·lència

Ministerio de Economía, Industria y CompetitividadEl Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MEIC) ha publicat la convocatòria Europa Redes y Gestores, dins del Programa Estatal de Foment de la Recerca Científica i Tècnica d’Excel·lència.

La convocatòria pretén reforçar les estructures de gestió i promoció internacional de projectes de I+D+I amb l’objectiu de promoure i facilitar la participació de grups de recerca espanyols en projectes internacionals, en especial en el programa europeu Horizon 2020.

La durada d’aquestes actuacions és de 2 anys, iniciant-se l’1 de gener de 2017 i finalitzant el 31 de desembre de 2018.

Els ajuts podran finançar fins el cent per cent de les despeses establertes a la memòria de treball, amb un límit màxim pressupostari de 250.000 euros per actuació.

Les institucions de la URL interessades en sol·licitar l’ajut, s’han de posar en contacte amb l’Andrea del Pozo (adelpozo@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació, el més aviat possible.

El termini de presentació de propostes finalitza el 6 de juliol de 2017 a les 15:00.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MEIC_3.png