Convocatòria d’Accions de dinamització de caràcter internacional Europa Investigació 2017

Ministerio de Economía, Industria y CompetitividadEl Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat (MEIC) ha obert el termini per a presentar sol·licituds del programa Acciones de dinamización de carácter internacional Europa Investigación, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

El programa pretén promoure i millorar la participació espanyola a l’H2020, ajudant a incrementar el nombre d’institucions espanyoles que participen com a coordinadores en projectes finançats per les futures convocatòries d’H2020, finançant les despeses que es requereixin per preparar i presentar noves propostes de projectes de recerca en col·laboració transnacionals. Les actuacions han d’estar dirigides a obtenir projectes de les convocatòries d’actuacions dels Pilars 2 i 3 (Lideratge Industrial i Reptes Socials), accions de mobilitat Marie Sklodowska-Curie RISE i ITN, FET i també ajuts del ERC com Starting Grants, Consolidator Grants i Advanced Grants.

Les propostes han d’estar liderades per institucions espanyoles i tenir un alt percentatge de participació.

Els conceptes susceptibles d’ajuda són, d’entre altres:

  • adquisició de material fungible, subministres i similars;
  • serveis de consultoria, traducció y equivalents;
  • viatges i dietes, assistència a congressos i conferències, visites i estades breus d’investigadors;
  • despeses derivades d’assessorament, consultoria de gestió, assistència tecnològica, serveis de transferència tecnològica, formació, etc.

Els ajuts podran cobrir total o parcialment el pressupost previst amb un màxim de 25.000 euros per accions de recerca i innovació i accions MSC RISE i ITN, i de 10.000 euros en les propostes de projectes ERC.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, poden contactar amb l’Andrea del Pozo de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (adelpozo@rectorat.url.edu).

El termini de presentació de propostes finalitza el 6 de juliol de 2017 a les 15:00.

+ info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MEIC_2.png