Obert el període per presentar les sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora (trams) de l’AQU

AQUObert el termini de presentació de sol·licituds d'avaluació de l'activitat investigadora del personal docent i investigador, per a períodes que hagin finalitzat com a màxim el 31 de desembre de 2016.

Els investigadors i investigadores que vulguin presentar-se a la convocatòria, hauran de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de Doctor/a
  • Tenir una vinculació amb la universitat a temps complet o parcial (la vinculació a temps parcial ha de ser igual o superior a un 50% del temps complet)
  • Tenir antiguitat mínima a la Universitat d’un any
  • Ser membre actiu d’un dels grups de recerca recollits en el mapa de grups de recerca de la URL

Aquesta convocatòria preveu un nou sistema d’enviament del currículum abreujat. Enguany, caldrà en primer lloc, enviar la sol·licitud des de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT) i, posteriorment, l’investigador/a rebrà al seu correu electrònic un enllaç al formulari web per omplir el CV abreujat (que ja inclourà el número de tràmit i les dades de l’investigador/a).

Aquest formulari permetrà, via ORCID, carregar les aportacions del personal investigador de forma automatitzada si aquestes estan disponibles al Portal de la Recerca de Catalunya.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l'Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) per gestionar part de la documentació requerida.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 21 de juliol de 2017.

+info: Web de l’AQUConvocatòria universitats privades, Criteris específics per avaluar l’activitat investigadora, Formulari de sol·licitud (OVT)  

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: