Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullJosep Mercadal Rotger (FPCEEB), Caterina Sugrañes Ernest (FPCEEB), han defensat la seva tesi doctoral.

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autor: Sr. Josep Mercadal Rotger
 • Director: Dr. Carles Pérez Testor
 • Codirector: Dr. Manel Salamero Baró
 • Codirectora: Dra. Inés Aramburu Alegret
 • Títol: From bond to attachment of the internationally adopted adolescent
 • Data defensa: 08/06/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/403849

Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna:

 • Autora: Sra. Caterina Sugrañes Ernest
 • Directora: Dra. Maria González Davies
 • Títol: A plurilingual approach to language teaching and learning in Catalonia: Using heritage languages in the additional language classroom
 • Data defensa: 12/06/2017
 • Enllaç TDX: http://hdl.handle.net/10803/403850
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_23.png