Publicada la nova convocatòria de Suport als Grups de Recerca (SGR 2017-2019)

AGAURL’AGAUR ha publicat la nova convocatòria per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) pel període 2017-2019.

Amb una dotació de 21,6 milions d’euros per al trienni 2017-2019, aquest ajut té un impacte molt important en el sistema científic català ja que reconeix els grups de recerca que treballen en tots els àmbits científics.

L’ajut SGR reconeix els grups de recerca que compleixen certs paràmetres de qualitat. Aconseguir aquest reconeixement és important per diferents motius:

  • Figurar i situar els grups de recerca dins el mapa de grups de recerca reconeguts per la Generalitat de Catalunya
  • Donar més visibilitat als grups de la URL en l’escenari nacional
  • Ser membre de grups SGR és condició necessària per sol·licitar ajuts diversos, com per exemple la contractació de personal novell investigador (FI) o els projectes de doctorat industrial
  • El SGR ofereix, en alguns casos, finançament per portar a terme els objectius del grup durant el període 2017-2019

En aquesta nova convocatòria els grups de recerca -segons les seves característiques i trajectòria conjunta- podran acollir-se d’una banda, a una de les tres modalitats definides i, de l’altra, també hauran de triar entre les dues opcions que ofereix aquesta convocatòria: reconeixement o avaluació científica.

  • Modalitat Grup de Recerca Consolidat: grups amb trajectòria consolidada de més de 3 anys. Mínim de 5 investigadors (3 d’ells doctors/es).
  • Modalitat Grup de Recerca Preconsolidat: grups reconeguts com a grup emergent amb l’ajut SGR 2014, i que encara no compleixen requisits per ser un grup consolidat. Mínim de 4 investigadors (2 d’ells doctors/es).
  • Modalitat Grup de Recerca Emergent: grups amb una trajectòria breu però amb potencial. Mínim de 3 investigadors (1 d’ells doctor/a). L’investigador principal ha d’haver obtingut el títol de doctor/a entre el 2004 i el 2016. Els grups reconeguts com emergents amb l’ajut SGR 2014 no poden tornar a optar a aquesta modalitat
  • Opció per optar al reconeixement (validació tècnica): permet que el grup formi part del mapa de grups de recerca de Catalunya i també que pugui sol·licitar ajuts diversos, com per exemple la contractació de personal novell investigador. Per obtenir el reconeixement cal complir els requisits establers per a cada una de les modalitats.
  • Opció per optar al finançament competitiu (validació científica): dona als grups la possibilitat d’optar a finançament si compleixen els requisits establerts per a cada una de les modalitats. L’import màxim subvencionable serà de: 80.000 euros per grups consolidats, 60.000 euros per grups preconsolidats i 40.000 euros per grups emergents.

Els formularis per fer les sol·licituds estaran disponibles a partir del dia 1 de juny a la web de l’AGAUR (les sol·licituds es faran, preferentment en llengua anglesa).

El termini per sol·licitar l’ajut finalitzarà el 30 de juny de 2017. Donat que cal el vistiplau del degà del vostre centre i del vicerector de recerca, abans de tancar la sol·licitud a l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT), haureu d’enviar l’esborrany de la sol·licitud a l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL, en format digital junt amb el vistiplau del degà del vostre centre (tenim un model normalitzat). El termini per presentar la proposta de sol·licitud a l’Oficina de Recerca del Rectorat finalitzarà el proper 21 de juny de 2017.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud en aquesta convocatòria, caldrà que es posin en contacte el més aviat possible amb Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

Per tal de resoldre dubtes sobre la convocatòria, demà dimarts 30 de maig de 2017, a les 15.30, tindrà lloc al Rectorat de la URL (Claravall, 1-3. 08022 Barcelona) una sessió informativa. En aquesta sessió comptarem amb la presència de personal de l’AGAUR que ens podrà explicar en detall el nou plantejament de l’SGR 2017-19. També hi haurà espai per resoldre possibles dubtes o fer aclariments.

Agrairem a les persones interessades en assistir a la reunió informativa que confirmin assistència a la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Bases, Convocatòria, Formularis al web de l’AGAUR (disponibles a partir de l’1/06/17)

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: