Últimes tesis defensades a la URL

Universitat Ramon LlullRobert Texidó Bartes (IQS SE) ha defensat la seva tesi doctoral.

 

IQS School of Engineering:

  • Autor: Sr. Robert Texidó Bartes
  • Director: Dr. Salvador Borrós Gómez
  • Títol: Novel electronic stretchable materials for future medical devices
  • Data defensa: 11/05/2017
  • Enllaç TDX:   http://hdl.handle.net/10803/402945    
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_17.png