Enquesta sobre Ciència Oberta adreçat al personal investigador de les universitats europees. Participa!

HORIZON 2020El grup d’experts Rewards under Open Science, que depèn del grup de treball Recursos Humans i Mobilitat de la Comissió Europea, ha elaborat l’enquesta Survey on Open Science & Career Development for Researchers 2017.

El qüestionari està dirigit al personal investigador de les universitats europees, amb l’objectiu d’obtenir informació sobre la promoció a l’àmbit universitari de la Ciència Oberta i de les competències necessàries dels investigadors/es per a contribuir al seu desenvolupament. Els resultats de l’enquesta s’utilitzaran per orientar la política europea en aquest àmbit i per millorar el desenvolupament professional dels investigadors/es.

Aquest grup d’experts és el promotor d’accions com la Carta Europea de l’Investigador/a, el Codi de Conducta per a la contractació d’investigadors/es i activitats EURAXESS, entre d’altres.

+info: Survey on Open Science & Career Development for Researchers 2017

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_H2020_65.jpg