Beques de recerca postdoctoral de la Fundació Privada Olga Torres

Fundació Privada Olga TorresLa Fundació Privada Olga Torres ha obert la convocatòria d’ajuts per al desenvolupament de treballs de recerca en l’àmbit de l’estudi del càncer colorectal, per al 2017.

Es concedirà una beca per a cadascuna de les següents modalitats:

Modalitat A - Adreçada a Investigadors consolidats:

Hi podran concórrer els investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria, amb la única limitació que com a sol·licitant no hagi obtingut cap beca de la FOT en les dues últimes edicions.

Modalitat B - Adreçada a investigadors emergents:

Destinada a investigadors integrats en qualsevol dels Grups de Recerca establerts al territori definit al punt 1 de les bases d’aquesta convocatòria que faci menys deu anys de l’obtenció de la titulació de doctor i que no hagin estat beneficiaris de cap beca de la FOT en les dues últimes edicions. El projecte haurà d’estar dirigit per un investigador sènior.

No quedaran inclosos en el còmput de deu anys els períodes de baixa o excedència per maternitat que s’acreditin a la sol·licitud.

La dotació econòmica de cada ajut és de 60.000 euros, distribuïts en dues anualitats.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de juny de 2017.

+info: Bases

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_FOT.gif