Convocatòria de beques de formació per a titulats universitaris

Instituto de Estudios FiscalesL’Institut d’Estudis Fiscals convoca 11 beques per a joves titulats universitaris amb la finalitat de fomentar la recerca en les matèries relatives a l'activitat pressupostària i fiscal de la Hisenda Pública.

Les beques tindran una durada de 12 mesos (inici setembre de 2017) amb la possibilitat de ser prorrogades per un any més.

Els requisits per a poder optar a aquests ajuts són:

- Tenir la nacionalitat espanyola o la d'algun país membre de la Unió Europea.

- Haver obtingut la titulació exigida en cadascuna de les àrees de les beques durant el 2013, o posterior, tal i com es relaciona a continuació:

  1. Àrea d’Economia i Hisenda Pública (5 beques): graduats o llicenciats en Economia, Administració i Direcció d’Empreses o Sociologia.
  2. Àrea de Dret Financer i Tributari (2 beques): graduats o llicenciats en Dret.
  3. Àrea d’Estadística (2 beques): graduats o llicenciats en matèries relatives a l’Estadística o a les Matemàtiques.
  4. Àrea d’Informàtica: graduats, llicenciats o enginyers superiors en Informàtica, Computació, o matèries similars.
  5. Àrea de Biblioteca i Documentació (1 beca): graduats, llicenciats i/o diplomats en Biblioteconomia i Documentació.

La dotació de cada beca serà de 1.100 euros bruts mensuals.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 9 de maig de 2017.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ief.jpg