Beques de recerca i especialització pel període 2016-2017 de la Biblioteca Nacional d'Espanya

Biblioteca Nacional de EspañaLa Biblioteca Nacional d'Espanya convoca 16 beques de recerca i especialització per a titulats universitaris, amb l'objectiu de fomentar i millorar el coneixement sobre les col·leccions, processos bibliotecaris, els serveis que es donaran als usuaris i altres activitats que li són pròpies.

Les beques tenen les següents modalitats:

  • Biblioteconomia i documentació (8 beques).
  • Gestió cultural (3 beques).
  • Publicacions (1 beca).
  • Informàtica (1 beca).
  • Arquitectura (1 beca).
  • Comunicació (2 beques).

La durada de les beques serà de 12 mesos naturals, i la dotació econòmica de cadascuna serà de 1.085 euros bruts.

Els requisits per a optar a aquest ajuts són:

  • Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun Estat membre de la Unió Europea.
  • Estar en possessió d’alguna de les titulacions universitàries, de grau, llicenciatura o diplomatura, exigides en cadascuna de les modalitats de les beques.
  • Haver acabat els estudis esmentats en el curs 2011-2012, o amb posterioritat.

Les característiques específiques de cada beca es detallen a l’annex 1 de la convocatòria.

El termini per a presentar la sol·licitud finalitza el 4 de maig de 2017.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_biblioteca_nacional_esp_0.png