Premis SUSCHEM “Jóvenes Investigadores Químicos 2017”

SUSCHEM EspanyaSuschem Espanya convoca la 9a edició dels seus premis Jóvenes Investigadores Químicosamb l’objectiu dels quals és reconèixer, incentivar i promoure l’activitat científica i divulgativa entre els joves investigadors químics.

Els premis tenen 4 categories:

  1. INNOVA MESTRELAB: Premi al millor treball (patent, publicació científica i/o projecte de fi de carrera o màster) desenvolupat a partir d’una col·laboració públic-privada. El treball presentat s’ha d’haver desenvolupat en els darrers 2 anys (2015-2016) en qualsevol àrea relacionada amb la Química Sostenible.
  2. PREDOC MESTRELAB: Premi al autor/a de la millor publicació científica, en qualsevol àrea de la química i que no estigués en possessió del títol de doctor/a,  a 31 de desembre de 2016.
  3. POSTDOC MESTRELAB: Premi al autor/a de la millor publicació científica, en qualsevol àrea de la química i que estigués en possessió del títol de doctor/a,  a 31 de desembre de 2016.
  4. FUTURA MESTRELAB: Premi al millor expedient acadèmic de la llicenciatura o grau de química, o qualsevol altre relacionat amb la ciència i la tecnologia químiques, i el títol del qual s’hagués obtingut durant l’any 2016.

A les bases del premi s’especifica la documentació a aportar en cadascuna de les categories.

Cada premi té una dotació econòmica de 1.500 euros.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 28 d’abril de 2017.

+info: Convocatòria, Bases, Accés a la inscripció

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_suschem_es.gif