Beques Leonardo a investigadors, innovadors i creadors culturals 2017

Fundación BBVAOberta la convocatòria de beques Leonardo de la Fundació BBVA adreçada a persones físiques, investigadores o creadores culturals, que trobant-se a un estadi intermedi de la seva carrera professional, es caracteritzin per una elevada producció científica o creativa.

Àrees de la convocatòria:

 1. Ciències bàsiques: física, química i matemàtiques.
 2. Biologia i ciències del medi ambient i de la terra.
 3. Biomedicina.
 4. Tecnologies de la informació i la comunicació, altres enginyeries i arquitectura
 5. Economia i gestió d’empreses, ciències jurídiques i socials.
 6. Humanitats: filosofia, filologia, literatura, lingüística, història, estètica i musicologia.
 7. Arts plàstiques i art digital.
 8. Música i Òpera
 9. Creació literària i teatre.

Es concediran uns 55 ajuts, cadascun amb un import brut màxim de 40.000 euros.

El període d’execució dels projectes tindran una durada d’entre 6 i 18 mesos, a comptar des de la signatura del compromís d’acceptació de l’ajut.

Requisits dels sol·licitants:

 • Tenir una edat compresa entre els 30 i els 45 anys.
 • Si el projecte s’ha de dura a terme en una universitat, un centre de recerca o un hospital, la persona sol·licitant haurà de tenir-hi una vinculació en el moment de fer l’acceptació.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 27 d’abril de 2017 a les 19.00.

Cas que el projecte tingui implicacions ètiques, es recomana presentar la petició de dictamen al Comitè d’Ètica de la Recerca de la URL (CER-URL), abans del 3 d’abril de 2017.

+info: Bases, Instruccions, Sol·licitud telemàtica, Informació d’interès CER_URL

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_bbva_1.png