La Marató obre una nova convocatòria per finançar projectes de recerca sobre ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques

Fundació La Marató de TV·La Fundació La Marató de TV3 obre el termini per a la presentació de projectes de recerca sobre ictus i lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Aquesta convocatòria té com a objectiu fomentar la recerca científica d’excel·lència sobre aspectes etiològics, patogènics, clínics, terapèutics, epidemiològics, de salut pública i de serveis sanitaris, en l’àmbit de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques, com a element nuclear del projecte.

Les ajudes econòmiques no poden superar els 200.000 euros per projecte en el que hi participi un grup; 300.000 euros per aquells en què hi participin dos grups i 400.000 euros per projectes amb tres o més grups. En el cas de projectes coordinats, cap dels equips participants podrà sol·licitar més de 200.000 euros. La quantitat adjudicada inclou el 25% per al centre on el personal investigador desenvolupa la seva tasca, per a activitats de suport i de foment de la recerca i la innovació.

La durada de referència dels projectes és de 3 anys. Aquesta durada pot ser prorrogada si aquesta queda justificada degudament.

El personal investigador que presenti sol·licituds com a responsable dels projectes en aquesta convocatòria haurà d’acreditar tenir títol de doctor/a, que disposa de la infraestructura necessària i una trajectòria d’excel·lència en recerca amb, com a mínim, cinc publicacions rellevants durant els últims cinc anys en el camp de l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals traumàtiques.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb l’Anna Caellas (acaellas@rectorat.url.edu) de Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per a gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 16 de març de 2017.

+ info: Accés al portal de La Marató

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: