La Fundación Premios Rey Jaime I convoca una nova edició dels Premios Rey Jaime I de recerca i emprenedoria

Fundación Premios Rey Jaime ILa Fundació Premios Rey Jaime I convoca una nova edició dels Premios Rey Jaime I en les modalitats de Recerca bàsica, Economia, Recerca mèdica, Protecció del medi ambient, Noves tecnologies i Emprenedor.

Els premis Rey Jaime I es concedeixen a persones la labor de les quals ha estat altament significativa i consisteixen en un diploma, una medalla d’or i 100.000 euros, una part dels quals s’haurà de destinar a la recerca o a l’emprenedoria a Espanya.

Podrà ser candidata qualsevol persona que hagi desenvolupat la major part de la seva activitat professional a Espanya i que resideixi preferentment a Espanya. Podran ser proposats per investigadors, universitats, reials acadèmies, col·legis professionals, hospitals, empreses, associacions empresarials, escoles de negoci, fundacions o altres entitats.

La proposta de persones candidates s’haurà de fer a través de l’imprès normalitzat. Un cop rebuda la proposta, la fundació sol·licitarà al candidat la documentació necessària.

El termini de presentació de candidatures finalitza el 20 de març de 2017.

+ info: Bases, Formulari Premis Recerca, Formulari Premis Emprenedors

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_fund_premiosreyjaimeI.jpg