Convocatòria per al suport a la recerca en matèria de joventut corresponent a l'any 2016

AGAURL’Agència Catalana de la Joventut ha obert la convocatòria per a l'any 2016 dels ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, de les beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut i del Premi Joventut.

Ajuts a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya:

L’objecte d’aquests ajuts és el finançament de projectes d’estudi i anàlisi que tinguin per finalitat contribuir al coneixement de la realitat actual en matèria de joventut a Catalunya.

Els projectes s’han d’implementar en el període màxim d’un any i han d’estar redactats en català.

Ajuts per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut:

L’objecte d’aquests ajuts és la realització de tesis doctorals sobre la realitat juvenil actual i les polítiques de joventut a Catalunya. Les actuacions de recerca objecte dels ajuts s’hauran de desenvolupar en el període d’nu any comptador a partir de la data d’acceptació de l’ajut.

Premi Joventut:

Premiarà un treball o projecte final de carrera, tesi de llicenciatura, treball final de màster, treball de recerca del DEA o tesi doctoral dins l’àmbit de les ciències socials i humanitats que analitzi la realitat juvenil actual de Catalunya des d’una perspectiva general o sobre algun dels seus aspectes.

Els treballs han de tenir una extensió mínima de 50.000 paraules, han d’estar escrits en català i han d’haver finalitzat com a màxim el desembre de 2014.

 

El termini de presentació del formulari de sol·licitud, juntament amb la documentació requerida a les bases reguladores, és des del 16 de gener de 2017 fins al 28 de febrer de 2017.

+info: Bases, Convocatòria, Formulari sol·licitud

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_7.jpg