Proper programa de treball H2020 – orientacions

HORIZON 2020La Comissió Europea ha publicat les orientacions per als programes de treball 2018 – 2020 d’Horizon 2020.

La fase de preparació que ha donat lloc a aquestes orientacions va tenir lloc durant l’any passat, quan es van dur a terme consultes als interessats i debats amb els Estats Membres sobre les prioritats a tractar. Aquest material preparatori està recollit en una sèrie de 17 documents d’abast temàtic i un document general, anomenats scoping papers. L’aprovació i publicació del programa de treball 2018 – 2020 està prevista per l’octubre del 2017.

+ info: 17 documents d'abast temàtic; document general

 
foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_H2020_59.jpg