Convocatòria URL sexennis CNEAI

Universitat Ramon LlullTal i com es va anunciar al butlletí del 5 de desembre de 2016, s’ha publicat la resolució del rector de la URL per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la actividad Investigadora (CNEAI). 

El PDI de la URL interessat en presentar-se a la convocatòria, haurà de complir els requisits següents a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  • Possessió del títol de doctor/a.
  • Vinculació amb la universitat a temps complet o parcial, sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet.
  • Antiguitat mínima a la URL d’un any.

Les persones interessades en presentar-s’hi caldrà que emplenin la sol·licitud via l’aplicació telemàtica de la CNEAI, imprimeixin i signin la sol·licitud i l’entreguin per duplicat al registre de la Universitat fins al 17 de gener de 2017.

A la sol·licitud s’haurà d’annexar el CV complet i el full de serveis prestats a la URL, així com els certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’han posar en contacte amb la Gisela Coromines (gcoromines@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

+info: Resolució rectoral, Guia del sol·licitant, Aplicació telemàtica de la CNEAI

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_url2016_25e_39.png